Thảm Cầu Thang

Thảm Cầu Thang

Thảm cầu thang trên thị trường phổ biến với loại thảm có chất liệu sợi, nỉ hoặc bằng nhựa. Nếu bạn lựa chọn thảm cho nhà riêng thì bạn có thể lựa chọn thảm cầu thang dạng miếng rời bằng nỉ....