tham-dam-chan-gia-dinh-3

thảm dậm chân gia đình 3

Với kích thước 40cmx60cm giá 170.000 đ/tấm . 50cmx80cm giá 220.000 đ/tấm

thảm dậm chân gia đình 3